Mahaanui Iwi Management Plan (IMP)

Mihimihi

Ka huri te tiro o te manu nei ki ngā Awe Tapu o Ngāi Tahu whānui i tuohu i te mahara o tō tātou whanaunga kua hoki atu i runga i te karanga o tō tātou nei Ūkaipō. Rātou ngā ipoipo o te pō, ngā manu piro o te nehenehe o Tāne koinei te whāriki aroha kua horahia. 

Nō reira ki a koutou kua takahia te Ara Whānui o Tāne e kore e mutu ngā mihi ki a koutou katoa mō ā koutou mahi, ko ō koutou ringaringa kua raupā i te nui o ngā mahi kua mahia mō tātou, ā, mō ngā uri whakaheke. Tūhono atu koutou ki te Tuna Heke i te rangi, kātahi, e ngā whetū i piata mai nei hai tohu mō rātou i hoki atu ki Te Pūtahitanga o Rehua ki te aroaro hā o tō tātou nei Atua. Moe mai rā i reira, okioki atu rā.

Rātou ki a rātou, tātou ki tātou ngā kanohi ora, ā, ka huri, ka mātai te manu nei ki a tātou o te whānau whānui o te tai o Mahaanui. Mai i te Huruhurunui tae atu ki te Hakatere ki runga i ngā mania o Ngā Pākihi Whakatekateka o Waitaha me Te Pātaka o Rākaihautū.

Nei rā te owha, te whakamiha ki koutou i runga i ngā āhuatanga o te kaupapa nei, he mea hai tiaki, hai manaaki i ngā taonga tuku iho, ngā taonga ki uta, ngā taonga ki tai, mai i te whenua, mai i ngā wai Māori, me ngā wai tai o te moana. Ko te oranga o ngā mahinga kai te whāinga, hai painga mō ngā uri whakatupu. Tū ake ko te rā, tū ake ko te pō. Ka tāwhati te tai, Ka tāwhaki he kai. Ko te oranga o te whenua te kaupapa, hai oranga mō te tangata.

Tūturu kia tika, tūturu kia kotahi

Tūturu kia whakamaua ake ai kia tina, tina!

Haumi e, Hui e, Tāiki e