Te Rūnanga o Koukourārata

Tūtehuarewa Marae

Ka rere taku manu mai i tōna kohaka ki Kaitara
Huri atu e taku manu ki Te Kūhakawariwari, tae atu
ki Marokura
A, rere tonu e taku manu ki te Pae Mauka o Waipuna
ka roha, ka tiu e taku manu ki te pā harakeke
o Tutakakahikura ki Pōhatu
Kōinei te whāriki tipuna o Koukourārata whānui a
Ko Tūtehuarewa tō mātou nei Whare tipuna
E tū mai ia i ruka i te marae o Puari,
i raro nei o Manukuia, o Kakanui, o Te Upoko o Hinetewai, o Te Heru o Kahukura, o Te Ahu Patiki hoki.
Ko Koukourārata te awa e rere ana. Ki Te Ara Whānui a Makawhiua – to moana
Ko Makawhiua te waka
Ko Kāti Huikai te hapū e piri tonu nei
ki te mana o te whenua…
Tihei Mauri Ora!

Te Rūnanga o Koukourārata and Tūtehuarewa Marae

Koukourārata is an ancient place. It has a long history of Ngāi Tahu, Kāti Māmoe and Waitaha land use and occupancy and holds a significant place in tribal history and traditions. The settlement and marae are located on the ancient pā site Puari. The whare tipuna was built in 1923 and named Tūtehuarewa after an ancestor. In 2004 a whare kai was added to the marae buildings, and was named Te Pātaka o Huikai (The storehouse of Huikai) after the eponymous ancestor Huikai.

Te Rūnanga o Koukourarāta was created in 1996. The Rūnanga is the representative authority for the hapū Ngāti Huikai and Ngāi Tūhaitara, and the descendants of the original landowners of Koukourārata Māori Reserve 874. The Tutehuarewa Marae Committee and the Poti Riwhi Rūnanga precede Te Rūnanga o Koukourārata.

The pēpeha written above is the signature of Koukourārata. It is a mihi that sets out the whakapapa of Ngāti Huikai and identifies the landmarks that encompass the boundary points of the traditional takiwā.

Traditional kōrero

Te Rūnanga o Koukourarāta takes its name from the original kāinga located at the head of the bay, and more specifically the stream flowing there. The origins of the name come from Hataitai, Wellington – the main Ngāi Tahu settlement before crossing over to Te Waka o Aoraki (the South Island). The name recalls the actions of Rakaitekura and her husband Tumaro, also Te Aohikuraki. Tumaro had arrived home after a voyage to find his wife pregnant and was suspicious of an affair. He recited karakia and the names of other chiefs within the pā. When the name Te Aohikuraki was uttered, a baby boy was born. Tumaro then instructed his wife to go and wash, anoint, and dress herself at the sacred waters of nearby stream. These waters have been known as Koukourārata: Koukou = to anoint; Rarata = tame, quiet. The child was named Te Hikutawatawa o te Rangi; later to become Tūāhuriri.

Koukourārata is important as Horomaka Island was the first landing place of the celebrated waka taua Makawhiua and the Ngāi Tuhaitara war party Te Taua Tuawhiti. Ngāi Tuhaitara came to Te Pataka o Rākaihautu to seek utu upon the hapū of Tutekawa, but also to conquer new lands and re-establish family connections. Tutekawa had killed the two wives of Tūāhuriri in Hataitai (Wellington) and then fled south to

be with the people of Kāti Mamoe. Years later the children of Tūāhuriri along with other members of Ngāi Tuhaitara crossed Cook Strait and settled at Kahutara, south of Kaik- oura. Moki, one of Tūāhuriri’s sons, learned of the residence of Tutekawa at Waikakahi Pā on the shores of Te Waihora. This ignited old vengeance against Tutekawa and it was Moki that led the utu in honour of his father.

Moki organised the rangatira of Ngāi Tuhaitara and prepared the waka taua Makawhiua. Moki led the war party, and Maka captained the waka. Huikai, the ancestor of the tangata whenua of Koukourārata, was one of the chiefs that sailed with the Makawhiua.

The Makawhiua set sail from Kahutara to Kaiapoi and on to Te Pātaka o Rākaihautū. The waka made first landfall at what was to be named Horo-Maka and Koukourārata. A council of war was held on the banks of what is now Koukourārata. It was during this council that the mauri of Koukourārata was placed in the waters there.

The council decided to first attack Parakākāriki, a Ngāti Mamoe stronghold under the chief Te Aotutahi. Maka launched the waka Makawhiua from the island Horo-Maka (meaning ‘the dispersal of Maka) and the party made their way aroundthe eastern bays, landing at Paanau, Okaraka, Kaawatea, Otutahuao, Okaruru and finally Parakākāriki. These tauranga waka, or canoe landing sites, continue to hold great signifi- cance to Te Rūnanga o Koukourārata and associated hapū.

At Parakākāriki, the Kāti Mamoe rangatira Te Aotutahi and his son Uruhanga were slain. Te Aotutahi’s daughter Te Tawhera was taken by Huikai. The war party then returned to Koukourārata, and prepared to attack Tutekawa at Waikakahi Pā. With the Makawhiua anchored at Horo-Maka, the war party travelled overland from Koukourārata to Otutu to Te Upoko o Tahumataa to Waikakahi. There, Tutekawa was slain by Whakuku, and Waikakahi pā taken.

Huikai settled Koukourārata and married his Parakākāriki trophy Te Tawhera. The marriage of Huikai to Te Tawhera is important as this enforces Ngāti Huikai connections and claims to lands on Te Pataka o Rākaihautu.

Huikai and Te Tawhera had one son named Tautahi, and this son subsequently took sway of what is now central Christchurch on the banks on the awa Ōtakaro (Avon River). The Māori name of the city – Ōtautahi, means ‘the place of Tautahi’. This ancestral connection gives Te Rūnanga o Koukourārata customary interest in central Christchurch and the Ōtakaro.

The takiwā of Ngāti Huikai

The takiwā of Te Rūnanga o Koukourārata reflects traditional concepts of Māori land tenure, following the routes and events of the Makawhiua waka and Ngāi Tuhaitara war party, and enforced again in 1849 by Pukenui during the Port Levy Deed negotiations, when he declared the rights to Kaituna, Waihora and Waikakahi Pā.

The takiwā boundaries acknowledge the rangatira of Ngāti Huikai from Kaitara pā on the western side of Ki Te Ara Whānui a Makawhiua (the Ngāi Tahu name for Koukourārata harbour) along the ridgeline to the maunga Te Heru o Kahukura (ancient name for Te Pōhue, or the Monument) and Te Ahu Patiki, and over the Waipuna saddle through Kaituna Valley and along the shores of Te Waihora to Waikakahi, and then inland to the summit along the ridgeline to Pōhatu and along the northern coastline back to Koukourārata.

The modern day Te Rūnanga o Ngāi Tahu Act 1996 description of the takiwā is a shortened version of this, omitting the landmarks that encompass the true boundary points to the shores of Te Waihora.

The 1848 Port Levy Purchase

Ngāi Tuahaitara held undisputed mana whenua over Te Pātaka o Rākaihautū until 1849, when Walter Mantell negotiated the Port Levy Deed of Purchase on behalf of the Crown. Before any reservation was allocated or any price sought for land, the boundaries of the land to be sold had to be discussed and acknowledged.

Pukenui was the chief of Koukourārata at the time of the Port Levy Deed negotiations. After asserting the boundaries of the land in question, Pukenui and others demanded that Mantell provide 1000 pounds and three reserves: at Kaawatea, Pigeon Bay and Koukourārata. These demands were refused, and instead the hapū received 300 pounds and, despite promises that reserves would be ‘large and many’, only one reserve at Koukourārata was given. This meant that the whānau and hapū living throughout the tribal lands in the various bays and harbours had to leave their traditional homes and settle in Koukourārata. For
104 000 acres, Ngāi Tuhaitara/Ngāti Huikai received 1361 acres. This was to be shared among 59 owners (and did not include children).

The 1849 Port Levy Deed of Purchase and map (see map) identifies the traditional landmarks and land boundaries that today are the takiwā of Te Rūnanga o Koukourārata:

“…the inland boundary commences at Kaitara, thence to Te Pohue and along the ridge to Te Ahu Patiki, coming out at Waihora, it comes out at Waihora following the ridge of that mountain to Kuhakawariwari, that is to say by the outer boundary of Nohomutu and his people; the outer boundary commences at Waihora at Waikakahi thence it goes as is shown on the plan hereunto attached till it reaches the sea at Pohatu (Fly or Flea Bay)…”

 

Map: Port Levy Deed Map, with the traditional landmarks and land boundaries that today are the takiwā of Te Rūnanga o Koukourārata.
Source: Evison, H. 2006. The Ngāi Tahu Deeds: A window on New Zealand History. University of Canterbury Press.

Port Levi map

Waiata

The following waiata was composed by Reri of Koukourārata, and sung at Koukourārata at around 1840, to a number of Ngāi Tahu chiefs returning from Sydney, including Tuhawaiki. The waiata was a challenge relating to manawhenua.

E koro mai Kaiapoi
Hurihuri mai te taringa
Ki te roko o te mokai
Kaore ia he mokai o Tawhiti
Ko Te Kawae hue a Mahaanui
Ko Rakawahakura
Ko ka kai kino a Marukore
Ko te Piki Turoa
Ko taku whare ko Karara Kopae
I whakapeti ai hoki
Koutou hakanunui
Ko taku puta ko Te Pakiaka
Ka rato ki a tatau tahi a pae nei
Whiti mai ki rawahi ki Arapaoa
Ko Whakamarama
Ko Te Pariwhakakatau
Ko Parakakariki ki Waikakahi
Ka korero te kutu ka hara tau ki te tini